ÇİVRİL KAYMAKAMLIĞI

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK TESCİL BÜRO AMİRLİĞİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

 

Yeni Kayıt

1- Sahiplik belgesi ( Fatura, Gümrük şahadetnamesi, Tasfiye kuruluş satışına istinaden düzenlenen belgeler, icra -mahkeme kararları, Resmi Makamlarca düzenlenen satış kararları)

2- Karayolları Uygunluk belgesi aslı,

3-Gümrük Trafik Şahadetnamesi, (İlgili Tescil Bürosuna hitaben ayrılmış olan Trafik nüshasına istinaden yazılmış olacak ve mükellef nüshası ile karşılaştırılarak tescil dosyasına konulacak)

4- Araç sahibinin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı.

5- Özel tüketim vergisi (ÖTV) makbuzu aslı ve ödendi belge fotokopisi yada faturayı kesen bayii tarafından internet ortamında ödenen ÖTV ve ödendi belgesinin kaşeli ve ıslak imzalı olması

6- Araç üzerinde teknik değişiklik yapılmış ise Makine Mühendisince hazırlanmış olan ve proje onaylandıktan sonra Teknik muayeneye gönderilir.

7- Zorunlu Mali zorunluluk sigortası.

8- Tescil Dosyası ( Ek 1 formu)

TÜZEL KİŞİLER ADINA;

1- Şirketin Ana sözleşmesi,

2- Ticaret Sicil gazetesi,

3- Şirket yetkilisi veya vekilinin yetkilendirildiğine ilişkin belge ve imza sirküsü,

4- Ticaret odası sicil kaydı,

5- Sicil tasdiknamesi,

6-Ek:44 belgesi (Noterlerce Düzenlenen)

 

20 Dakika

2

Noterlerce Satışı Yapılan Plaka Değişikliği bulunmayan
 

1- Sahiplik belgesi ( Noter satış senedi ) ve Noter tarafından düzenlenen geçici belge

2- Satın alanın nüfus cüzdanı( TC no yazılı olmalı veya sürücü belgesi,)

3- Alıcı adına Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası.

 

3 dakika

3

Noterlerce Satışı Yapılan Plaka Değişikliği bulunan
 

1- Sahiplik belgesi (Noter satış senedi ) ve Noter tarafından düzenlenen ( EK:44 ) geçici belge

2- Tescil Dosyası (Ek 1 formu)

3- Önceki araç sahibi adına düzenlenmiş trafik belgesi ve plakaları,

4- Fenni muayene,,

6- Alıcı adına Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası.

5 Dakika

4

Belge yenileme

1- Sahiplik belgesi,(tescil belgesi)

2- Alıcı adına Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası,

3- Dilekçe,

4- Fenni muayene.
 


 

10 Dakika

5

Trafikte Çekme
 

1- Sahiplik belgesi ( Tescil belgesi),

2- Tescil ve trafik belgesi,

3- Vergi Dairesinden Borcu yok yazısı,

4- Trafikten çekme işlemi için dilekçe,

5- Plakaları

10 Dakika

6

Hurda
 

1- Sahiplik belgesi ( Tescil belgesi),

2- Tescil ve trafik belgesi,

3- Vergi Dairesinden Borcu yok yazısı,

4- Dilekçe (Kanuna göre yazılmış)

5- Plakaları,

10 Dakika

7
 
 

Araç Ad Soyad veya Ticari Ünvana göre Verilen Plakaların Tescil işlemi


 
 

1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi

2-Sahiplik belgesi (Noter satış senedi -Alıcının noterde beyan etmiş olduğu iş veya ikamet adresinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşuna müracaat edilir- tescil belgesi

3- Tescil Dosyası (Ek 1)

5- Önceki araç sahibi adına düzenlenmiş tescil, trafik belgesi ve plakaları,

6- Motorlu taşıtlar vergisinin ödendiğine dair belge.

10- Alıcı adına Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası.

11-İçişleri Bakanlığının belirlediği bedel üzerinden bir defaya mahsus plaka ücretleri peşin alınır.

12-İçişleri Bakanlığı`nın Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına araç sahibi tarafından adı, soyadı, plakası açıkça yazılarak EFT olarak yatırılır,
 

TÜZEL KİŞİLER ADINA TESCİL;

1-Şirketin Ana sözleşmesi,

2- Ticaret Sicil gazetesi,

3- Şirket yetkilisi veya vekilinin yetkilendirildiğine ilişkin belge ve imza sirküsü,

4- Ticaret odası sicil kaydı,

5- Sicil tasdiknamesi,
 

10 Dakika

8

Araç Geçici Plakalarının Tescil işlemi
 

A GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ VE PLAKALARI

1-İthal araçlar için bakım, onarım ve servis garantisi yeterlilik belgesi ile motorlu araç ticareti faaliyet belgesi,

2-Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul edildiğine dair dilekçe,

3-Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak mali sorumluluk sigortası yaptırmak,

4-İlgili vergi dairesine harcının yatırılmış olması,

5-``T`` plakası alacak firmalardan Tip Onayı almamış araçlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından `` prototip yol testi izni`` almış olmaları şartı aranır.
 

C GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

1- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi

2-Dilekçe

3-Mali sorumluluk sigortası yaptırmak,

4-Araç Faturası ( Faturalı Araçlarda )

5-Geçici Yol Belgesi Harcı ( Vergi Dairesi Md.)

6-EK-10 Belgesi

15 Dakika

9

Sürücü belgesi ilk müracaat

1- Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Müdürlüğünden alınan sertifika,

2- Sağlık raporu ( 1 yıl geçerlidir. Aile Hekimliğinden alınabilir )

3- Sabıka kaydı. (1 yıl geçerlidir.)

4- Öğrenim Belgesi ( Diploma, Tasdikname, Görev yazısı vb.)

5- Sürücü Belgesi Harç Makbuzu,

6- Sürücü Belgesi Müracaat Formu ve Motorlu Taşıt Sür.Kurs.Mür.formu,

7-Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Müdürlüğüne müracaat formu,

8- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

9- 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Kan grubunu belirtir belge,

11- Şahıs yabancı uyruklu ise ikamet tezkeresi ve fotokopisi.
 

Yukarıdaki belgelerle şahsın bizzat kendisi müracaat edecektir.

30 Dakika

10

Sürücü belgesi fark işlemleri

1- Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Müdürlüğünden alınan sertifika

2- Sağlık raporu ( 1 yıl geçerlidir. Aile Hekimliğinden alınabilir )

3- Sabıka kaydı. (1 yıl geçerlidir.)

4- Öğrenim Belgesi ( Diploma, Tasdikname, Görev yazısı vb.)

5- Sürücü Belgesi Harç Makbuzu,

6- Sürücü Belgesi Müracaat Formu ve Motorlu Taşıt Sür.Kurs.Mür.formu,

7-Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Müdürlüğüne müracaat formu,

8- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, eski sürücü belgesi aslı,

9- 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş olmalı,)

10- Kan grubunu belirtir belge,

11- Şahıs yabancı uyruklu ise ikamet tezkeresi ve fotokopisi.

12- İlk sürücü belgesini başka bir tescil kuruluşundan almış ise, sürücü belgesi zayii ve yenileme işleminin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili tescil kuruluşundan mail ile sorulur.

 

Yukarıdaki belgelerle şahsın bizzat kendisi müracaat edecektir.


 

30 Dakika

11

Sürücü belgesi zayii -yenileme işlemleri

1- Dilekçe,

2- 2 adet vesikalık fotoğraf,

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ( TC Kimlik numaralı)

5-Eski sürücü belgesi (yıpranma, ad soyadı değişikliği için başvuruda),

6-Şahsın fiziksel durumundan şüphe halinde tam teşekküllü devlet hastanesinden

sağlık kurulu raporu aldırılır,

7-İlk sürücü belgesini başka bir tescil kuruluşundan almış ise, sürücü belgesi zayii

ve yenileme işleminin yapılıp yapılmayacağı ilgili tescil kuruluşundan mail ile sorulur.

8-Gelen cevaba göre işlem yapılır.
 

Yukarıdaki belgelerle şahsın bizzat kendisi müracaat edecektir.


 

30 Dakika

12

Türk ve Yabancı Kişilerin Dış Ülkelerden Alınmış Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi

1- Yabancı sürücü belgesinin aslı,

2- Noter veya Konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi,

3- Şoförler Cemiyetinden EK-18/müracaat formu

4- Sağlık raporu ( 1 yıl geçerlidir. Aile Hekimliğinden alınabilir )

5- 3 adet vesikalık fotoğraf,

6- Türk vatandaşı ise Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

7- İkamet Tezkereli ise İkamet tezkeresi aslı ve fotokopisi,

8-Elçilik mensubu ise hüviyet aslı ve fotokopisi,

9- Kan grubunu belirtir belge,

10-KKTC sürücü belgelerinin tercümesi istenilmemektedir,

11-1996 tarihli yabancı sürücü belgelerinin karşılıklarını belirtir genelgede karşılığı olanlar değiştirilecek, karşılığı olmayanlar konsolosluklar veya temsilciliklerle yazışma yapılır.

12- Sabıka kaydı,

13- Sınıfına göre Maliye harç makbuzu,

14- Dilekçe
 

Yukarıdaki belgelerle şahsın bizzat kendisi müracaat edecektir.


 

30 Dakika

NOT: Yukarıda belirtilen tescil işlemlerinde 18 yaşından küçüklerin adlarına araç tescili için anne, babaları imzayı atacak, anne – baba yoksa vasisi imzalayacaktır. Ayrıca araçla ilgili ileride doğabilecek bütün olumsuz durumların kabulü için noterden taahhütname verilecektir.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


 

İlk Müracaat Yeri

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

Çivril Kaymakamlığı

İsim

Mustafa Serhat ÖZŞAHİN

İsim

Armağan ÖNAL

Unvan

İlçe Emniyet Müdürü

Unvan

Kaymakam

Adres

İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası

Adres

Kaymakamlık Hizmet Binası

Tel.

258-713 18 21

Tel.

258-713 10 01

Faks

258 713 18 21

Faks

2587131119

e-posta

www.denizli.pol.tr

e-posta

kaymakamlik@civril.gov.tr