İlimiz sınırları içerisinde Devlet Kurum ve Kuruluşlarının resmi programları ve etkinlikleri hariç "açık alanlarda yapılacak olan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, oyun, temsil, gösteri, basın açıklaması, imza kampanyası, stant açma, çadır kurma, oturma eylemi vb. etkinlikler" 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesi kapsamında 07/03/2017 salı gününden 06/04/2017 Perşembe gününe kadar Valilik Makamının 06.03.2017 tarih ve 412 sayılı Olur'u ile 30 (otuz) günlüğüne izne bağlanmıştır.
 
        Bütün kamuoyuna saygıyla duyurulur.