KERİMAN KAMER TİCARET MESLEK LİSESİ
İŞ VE TİCARET DENEYİMİ PROJESİ

 

 

1. PROJENİN GEREKÇESİ 

Günümüzde eğitim kurumlarında ticaret konusunda verilen eğitim, ticarete ilişkin işlem ve olayları teorik boyuttan ileri götürememektedir.

Öğrenciler işlem ve olaylarla ilgili bilgileri teorik olarak en iyi şekilde kavrasalar da uygulama boyutuna geçildiğinde işin yapılışı ve sistemin işleyişiyle ilgili problemlerle karşılaşılmaktadır.
Uygulamalı eğitimi ön plana çıkaran, öğrencilerin yapılan işin her aşamasında yer almalarını sağlayacak bir sistemin, eğitim kurumlarında verilen teorik eğitimin yanında destekleyici şekilde kullanılması; 

Öğrencilerin problemlerle yüz yüze gelerek, problem çözme becerilerini geliştirmesine ve yeni çözümler üretmesine yardımcı olacak ve aynı zamanda öğrencilerin sosyal iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Uygulamalı eğitimle işletmelerin ihtiyaç duydukları sosyal iletişim becerisi gelişmiş, problem çözme ve çözümler üretebilme yeteneğine sahip nitelikli eleman yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca öğrenciler, diğer firmalarla yaptıkları yazışmalarda, görüşmelerde ve düzenlenen fuarlarda yabancı dil kullandığı için, öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeleri söz konusu olacaktır.

2. PROJE FİKRİNİN OLUŞUMU


Kasım 2012 de Almanya’nın Duisburg kentine bir proje için yapılan hazırlık ziyaret sırasında, görüşülen eğitim kurumu yöneticileri kullandıkları “Praxis Erleben” (Ticaret Deneyimi) sisteminden bahsetmişlerdir. 

Sistem eğitim kurumları ve şirketler, öğrencilerini ve çalışanlarını teorik eğitimin yanında, uygulamalı iş ve ticaret eğitimine tabi tutmakta; tüm dünya üzerinde kurulan uygulama şirketleri aracılığıyla bireylere uluslar arası iş ve ticaret hayatının içinde birer çalışan olma imkanı vermekte, böylelikle öğrencilerin iş ve ticaret hayatında daha deneyimli olmalarını sağlamaktadır. 

Öğrenci, öğretmenleri rehberliğinde, uygulama şirketinde, fakat gerçek bir ofis ortamı içerisinde şirket çalışanı olarak görev almakta, bir çalışanın üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. 

Ayrıca her yıl Aralık ayında düzenlenen fuarda öğrenciler şirketlerinin ürünlerini tanıtmakta ve iş anlaşmaları yapmaktadır.  Öğrenci eğitimi tamamladığında ise öğrencinin bu çalışmaları bir sertifikayla belgelendirilmekte ve bu sertifika işe alımlarda firmalar tarafından tercih sebebi olarak kabul edilmektedir. 

Ülkemizde teorik iş ve ticaret eğitiminin beraberinde etkili olacağını düşündüğümüz, sistemle ilgili sistem yetkililerle hemen bir görüşme talep edilmiştir.  Yapılan görüşmede 42 ülkede, 7.800’den fazla uygulama şirketinin bulunduğu, 500’ün üzerinde eğitim kurumunun dahil olduğu ve her yıl 230.000 kullanıcıya eğitim veren bu sistemde henüz ülkemizden herhangi bir katılımcının olmadığı ve ülkemizin sisteme dahil olmasından memnun olacakları yaptığımız görüşmede öğrenilmiştir. 

Sistemde ülkemizi temsil etmek ve öğrencilerimize iş ve ticaret deneyimleri kazanmak adına okulumuz adına sisteme üyelik talep edilmiştir. Sistem yetkilileri, yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’den sistemdeki ilk katılımcı olunması, çalışmalarımızı teşvik etmek ve sistemin tanıtımı amacıyla okulumuza sistemin 1 yıllık kullanımını bedelsiz olarak tahsis etmişlerdir. 

Ayrıca sistemi ilk defa kullanacak olmamızdan dolayı çalışmalarımızda karşılaşabileceğimiz her türlü problemle ilgili desteğini vereceklerini taahhüt etmişlerdir. Böylece 01.04.2013 tarihi itibariyle tüm dünya üzerinde kurulan uygulama şirketleri aracılığıyla bireylere uluslar arası iş ve ticaret hayatının için de birer çalışan olma imkanı veren “Praxis Erleben” (Ticaret Deneyimi) sistemi okulumuzda kullanılmaya başlanmıştır.

3. PROJENİN HEDEFİ 

Öncelikli hedefimiz okulumuz öğrencilerine, daha sonra tüm öğrencilere uluslar arası iş ve ticaret deneyimini gerçek bir iş ortamında kazandırmaktır. Ayrıca uluslar arası düzeydeki bu sistemde yeterli bilgi ve deneyimi kazandıktan sonra, sistemin kullanımını öncelikle uluslar arası ticaret yapan işletmelere ev sahipliği yapan ilimizde ve daha sonra tüm Türkiye’de yaygınlaştırmaktır. Uzun vadede ise sistemin ulusal anlamda bizim mevzuatımıza göre bir benzerinin hazırlanıp kullanılmaya başlanmasını sağlamaktır.


4. SİSTEMİN BÖLÜMLERİ 
Öğrencilerin üzerinde çalışacağı Praxis Erleben sistemi; Veri tabanı (Kayıtlı şirketlerin faaliyetleriyle ilgili bilgiler görüntülenir.) 

Banka (Şirketle ilgili ödeme ve tahsilatlar yapılır.)
Kargo firması (Satılan ürünlerin kargo işlemleri yapılır.)

Pazar yeri (Mal alımı ve satışı yapılabilir.)
Belediye (İşletme ile ilgili yükümlülükler yerine getirilir.)
İstatistik (Şirketle ilgili istatistiki bilgiler görüntülenir.)

Benzin istasyonu (Şirket için gerekli yakıt alımı yapılır.)
Posta işletmesi (Şirketler arası posta işlemlerini yürütür.)
E mail(Sistem içinde e mail alışverişi yapılmasını sağlar.)

Kredi kartı merkezi (Şirketlere ait kredi kartı oluşturularak, işlemlerde kullanılır.)
Fuar (Her yıl düzenlenen fuarla ilgili bilgiler bulunur.)
İlan panosu ( Ticari işbirliği için ilanlar bırakılır.)

Değerlendirme (Şirketin faaliyet sonuçları değerlendirilir.)
Eğitmen hizmeti bölümlerinden oluşmaktadır. 


5. SİSTEMİN İŞLEYİŞİ  

Öncelikle faaliyet konusuna ve ürün çeşitlerine karar verilir. Ayrıca sponsor firmalar bulunur. Sistemde öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütecekleri bir şirket kurulması için gerekli başvuru yapılır. Şirketin işlemlerinde kullanacağı 2 adet banka hesabına talep edilen tutarlar sistem tarafından tanımlanır.

Sisteme kayıtla ilgili onay geldikten sonra faaliyet başlanır. Bu aşamadan sonra şirket veri tabanına kayıtlıdır. Faaliyete geçildiğinde şirketin kuruluş işlemleri için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması, Sistemde kayıtlı şirketlerle mal alışı ve mal satışı ile ilgili anlaşmalar, görüşmeler,

Personel ile ilgili işlemler,

Muhasebe kayıtlarının yapılması,


Gerekli yazışmalar ve dosyalama,

Ticari belgeler düzenlenmesi,

Şirketin internet sitesinin ve ürün kataloglarının hazırlanması ve güncellenmesi gibi işlemler öğretmenler rehberliğinde öğrenciler tarafından yürütülmektedir.


6. BİZİM ÇALIŞMALARIMIZ

 
Sisteme dahil olmamızın ardından, bu işin sadece ticaret açısından değil, okulumuzdaki tüm alanların iş birliği ile herkese bir takım deneyimler kazandıracağından yola çıkarak tüm alanları projemize dahil edilmiştir. 

Şirket ile ilgili; Yazışma, dosyalama ve sipariş ile ilgili işlemleri BÜRO YÖNETİMİ ALANI öğrencileri tarafından, Kanuni yükümlülükler gereği gerekli belgelerin, beyannamelerin bildirgelerin düzenlenmesi, banka işlemleri, personel, stok ve muhasebe kayıtlarının tutulması MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI öğrencileri tarafından, İnternet sayfasının tasarlanması, hazırlanması, güncellenmesi ve form ve katalogların hazırlanması işlemleri ise BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI öğrencileri tarafından yürütülecek şekilde planlanmıştır. Sistemi ilk kez kullanacak olmasından dolayı öncelikle küçük bir öğrenci grubuyla çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Hedefimiz bu uygulamayı tüm okulumuza yaygınlaştırmaktır. 

Şirketin çalışanları öğretmenlerin tavsiyelerine göre;  

Büro Yönetimi Alanı’ndan 2 öğrenci,  Muhasebe ve Finansman Alanı’ndan 4 öğrenci, Bilişim Teknolojileri Alanı’ndan 2 öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci olacak şekilde belirlenmiştir. 

Rehber öğretmenler ve görevli öğrenciler belirlendikten sonra, okulumuz binasında bize tahsis edilen oda, çalışma ortamının gerçek bir ofis havasında olabilmesi için, kendi imkanlarımız dahilinde bir ofis şeklinde düzenlenilmeye çalışılmıştır.  
 

Ofisimizde öğrencilerimizle yapılan ilk toplantıda; İlçemizin bir tarım ilçesi olmasından dolayı, şirketin faaliyet konusunun GIDA VE GIDA ÜRÜNLERİ olması,

Uygulamaşirketimizin ünvanı, ilçemizin tanıtımına katkıda bulunması amacıyla, “TURKISH FOOD ÇİVRİL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ” olması kararlaştırılmıştır. 

Şirketimiz, 01.04.2013 tarihinde sisteme dahil edilip faaliyete başlamıştır.


Uygulamaşirketimizin adresi; Keriman Kamer Ticaret Meslek Lisesi Kat:4 No: 50 Çivril-Denizli’dir.

Şirketimizin ve ürünlerin tanıtımı için web sitemizin;
http://www.turkishfoodcivril.com alan adı ve hostingi alınmıştır.

E-posta adresimiz ise turkishfoodcivril@gmail.com".com olarak belirlenmiştir.