ÇİVRİL KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları    

-Matbu Dilekçe,

-Kira kontratı,

-Tapu Belgesi,

15 GÜN

2-

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,

3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 

7 GÜN

3-

Tüketici Sorunları Başvurusu

1-Dilekçe,

  (Dilekçeye aşağıda belirtilen belgeler eklenir.)

2-Fatura,

3-Satış Fişi

4-Garanti Belgesi, Sözleşme vb.

30 GÜN

4-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

1-Dilekçe

2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3-Vergi Levhası

4-Ruhsat sahibinin/Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6-TİB onaylı filtre programı.

15 GÜN

5-

Bakım Belgesi Tasdiki

(Yakını Yurtdışında İşçi Olarak çalışanlar için)

1-Dilekçe

2-Bakım Belgesi (Bakılan her kişi için iki nüsha doldurulacak, bir nüshası ikamet ettiği Mahalle veya Köyün Muhtarına imzalatıldıktan sonra ikinci suret Kaymakam tarafından imzalanmak üzere dilekçeye eklenecek)

3-Nüfus Kayıt Örneği

1 SAAT

6-

“Apostille” tasdik şerhi

1-Dilekçe

2-Apostille edilecek belge

   İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

1 SAAT

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 Dilekçe.

30 GÜN

8-

3071 Sayılı Kanuna Göre Dilekçe Hakkı

Dilekçe.

30 GÜN

9-

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

(İlk Müracaatlar, Çivril Askerlik Şubesi Başkanlığına Yapılacaktır.)

1-Form  (muhtar onaylı),

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

30 GÜN

 

             

 

İlk Müracaat Yeri:

 

İkinci Müracaat Yeri

 

İsim                    : Unvan               :

Adres                 :

Tel                     :

Faks                  :

E-Posta             :

M. Akif TUNCER

Yazı İşleri Müdürü

Çivril Kaymakamlığı

02587131001

02587131119

kaymakamlik@civril.gov.tr

İsim                        : Unvan                   :

Adres                     :

Tel                         :

Faks                      :

E-Posta                 :        

Armağan ÖNAL

Kaymakam

Çivril Kaymakamlığı

02587131001

02587131119

kaymakamlik@civril.gov.tr