ÇİVRİL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI FAALİYETLERİ

-YÜRÜTÜLEN BELLİ BAŞLI HİZMETLER:

Vakıflar tarafından kullanılan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi Otomasyon programında vakfımızda kaydı bulunan 10311 hane (8634 Aktif ve 1677 Pasif) bulunmaktadır.

A- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen Merkezi Yardımlar;

Şartlı Nakit Yardımları:

0-6 yaş grubu çocuklara ve hamile kadınlara düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları şartıyla, 1-12. Sınıflarda eğitim gören çocuklara okula devam şartıyla nakit yardımları yapılmaktadır.

Buna göre 2015 yılında;921öğrenciye Şartlı Eğitim Yardımı olarak toplam 316.635,69-TL,489çocuğa Şartlı Sağlık Yardımı olarak toplam157.710,00-TL ve Şartlı Gebelik Yardımı olarak toplam71anneye toplam 12.925,00-TL olmak üzere Nakit Yardımı yapılmıştır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı:

Bu Program dahilinde; ilgili mevzuatı taşıdıkları tespit edilen 541 aileye aylık 250,00.-TL olmak üzere iki ayda bir düzenli yardım olarak 1.517.250,00-TL ödeme yapılmıştır.

Öksüz Yetim Yardımı:

Bu Program dahilinde; ilgili mevzuatı taşıdıkları tespit edilen 32 aileye aylık 100,00.-TL olmak üzere iki ayda bir düzenli yardım olarak 14.800,00-TL ödeme yapılmıştır.

Muhtaç Asker Yönelik Yardım Programı:

2015 yılında; muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tespit edilen 78 aileye aylık 250,00.-TL olmak üzere iki ayda bir düzenli merkezi ödeme olarak toplam 165.500,00-TL ödeme yapılmıştır.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı:

2015 yılında; muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tespit edilen 20 aileye aylık 100,00.-TL olmak üzere iki ayda bir düzenli merkezi ödeme olarak toplam 10.100,00-TL ödeme yapılmıştır.

Katılım Payı Yardımı:

2015 yılında; muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tespit edilen 8 aileye 547,20-TL ilaç vb. katılım payı yardımı yapılmıştır.


2022 Sayılı Kanuna İstinaden Yapılan Yardımlar:

Engelli Aylığı:Üç ayda bir düzenli olmak üzere 676 aileye toplam 2.805.360,22-TL ödeme yapılmıştır.

Engelli Yakını Aylığı:Üç ayda bir düzenli olmak üzere 62 aileye toplam 175.803,65-TL ödem yapılmıştır.

Yaşlı Aylığı:Üç ayda bir düzenli olmak üzere 701 aileye toplam 1.438.825,48-TL ödeme yapılmıştır.

Genel Sağlık Sigortası Gelir Tespiti İşlemleri:

2015 Yılı içerisinde toplam 3665 aileye, toplamda (2012-2015) 7048 aileye Gelir Testi yapılmıştır.

2015 Yılı içerisinde 2119 kişi G0, 1669 kişi G1, 193 kişi G2, 13 kişi G3 olarak tescil edilmiştir.

B-2015-2016 Kış mevsiminde dağıtılmak üzere; Başbakanlık SYDTF Başkanlığınca 1.500 ton kömür gönderilmiş olup, aile başı 1 ton kömür yardımı yapılmıştır. Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde 1500 ailemize Toplam bedeli 478.380,00-TL olan kömür yardımı yapılmıştır.

C-Başbakanlık SYDTF Başkanlığınca; muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile aylık periyodik dilimler halinde ödenekler gönderilmekte olup, bu ödenekler ilçemizde ikamet eden ailelere nakdi ve ayni yardımlar şeklinde dağıtılmaktadır.

Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde 1662 aileye toplam 365.630,00-TL nakit, 841 haneye 160.000,00-TL nakdi gıda, 1170 haneye 127.200,68-TL tutarında ayni gıda,962 haneye 40.160,00-TL tutarında ayni giyim yardımı yapılmış olup 1 aileye 25.000,00-TL tutarında betonarme ev yapılmıştır.

2015 yılında Vakıf ve Merkezi olarak yapılan Nakdi ve Ayni Yarımlar toplamı ise 7.813.357,92-TL' dir.