T.C.
ÇİVRİL KAYMAKAMLIĞI
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 
1
 
T.C. Kimlik Kartı Müracaatı
          İlk Defa T.C. Kimlik Kartı Başvurusu için:
 1. Mevcut Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Geçerli Pasaport, Memur   Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Askeri Kimlik Kartı, Basın Kartı, Uluslararası Aile cüzdanı gibi Kimlik Belgesi yerine geçen fotoğralı belge
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet Biyometrik fotoğraf  (5 x 6 cm  )
 3. 15 yaşını tamamlamış herkes bizzat kendisi başvuracaktır.
 4. 15 yaşını tamamlamış ve Nüfus Cüzdanında fotoğrafı bulunmayan veya Nüfus Cüzdanını kaybeden kişiler kimliğini kanıtlayan fotoğraflı pasaport, okulca verilmiş kimlik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş sınav giriş belgesi ile başvurabilecektir. Fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda, anne veya baba, anne veya babanın bulunmaması durumunda ise vasisi ile birlikte müraacaatları kabul edilecektir.
        Kayıp T.C. Kimlik Kartı Başvurusu için:
 1. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet Biyometrik fotoğraf  (5 x 6 cm  )
 2. Biyometrik doğrulaması yapılır.
15 Dakika
2
Mavi Kart Müracaatı
        Yenileme veya Değiştirme için:
 1. İsteği Belirten Dilekçe
 2. Mevcut Mavi Kart veya Eski Pembe Kart, yoksa Uyruğunu taşıdıkları diğer Ülke makamlarınca düzenlenmiş Kimlik Kartı veya Pasaport
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 
         İlk Başvuru İçin:
 1. İsteği Belirten Dilekçe
 2. Yabancı Devlet Vatandaşı olduğunu gösteren Kimlik Belgesi veya Pasaportun Fotokopisi
 3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf  
10 Dakika
3
Uluslararası Aile
Cüzdanı Verilmesi
 1. Mevcut Uluslararası aile cüzdanı
 2. Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için çalıştıkları kurum tarafından düzenlenmiş Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi
 3. Eşlere ait son altı ay içinde çekilmiş 2 şer adet ( 4,5 x 6 cm ebatında) vesikalık fotoğraf
 4. Başvuru sahibine ait varsa Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Kamu Kurumları Personel Kimlik Kartı vb. belgelerinden birisi
30 Dakika
4
Nüfus Kayıt Örneği
 1. İlgilinin kendisi, eşi, velisi, vasisi, alt üst soyları (1 nci derece yakınları) ya da bu kişilere ait vekillik belgesi ibraz edenler başvurabilir.
 2. Başvuru sahibine ait Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlenme Cüzdanı, Kamu Kurumu Kimlik Kartı vb. belgelerinden en az birisi
 3. Dilekçe (Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3 Dakika
5
Dayanak Belgelerine
İlişkin Talepler
 1. İl, İlçe Nüfus Müdürlükleri ile Mahkemelerden alınan yazı ile aile bağının belgelenmesi halinde
1 Gün
6
Bilgi Edinme Başvurularının
Cevaplandırılması
 1. Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Dilekçe
15 Gün
7
Kızlık Soyadını
Kullanma Talebi
 1.  Dilekçe
 2.  Başvuru sahibine ait Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Uluslararası Aile Cüzdanı, Kamu Kurumları Kimlik Kartı vb. belgelerden en az birisi.
5 Dakika
8
Din
 1. Dilekçe
 2. Başvuru sahibine ait Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Uluslararası Aile Cüzdanı, Kamu Kurumları Kimlik Kartı vb. belgelerden en az birisi
5 Dakika
9
İdari Para Cezaları
 1. Savunma
15 Gün
10
Adres Beyan İşlemlerİ
 1. Kişinin Kimliğini ispat edeceği belge ile birlikte beyan edilen adresi teyit edici Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, Abonelik Sözleşmesi veya Faturası, Tapu Kaydı gibi belgelerden biri
 2. Adres Bildirim Yükümlülüğü çerçevesinde beyanda bulunacak kişinin durumuna göre
            a) Vekillik Belgesi 
            b) Veli, Vasi, Kayyım tayin edildiğine ilişkin karar.
5 Dakika
11
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesinin Verilmesi
 1.  İlgilinin kendisi, eşi, velisi, vasisi ve bu kişilere ait vekillik belgesi olanlar alabilirler. Yerleşim yeri aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres bilgisini alabilir.
 2.  Ergin olmayan çocuklarının adres bilgisi anne ya da babası tarafından, evlilikleri sona ermiş kişilerin ergin olmayan çocuklarına ait adres bilgileri ise velayeti verilen kişi tarafından alınır.
 3.  Bu kişilere ait Kimlik Kartı, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu kurumu kimlik kartı vb. belgelerinden en az birisi istenir.
3 Dakika
12
Doğum İşlemleri
(Nüfusa ilk Kayıt)
 1. Anne ya da Babanın bizzat başvuruda bulunması
 2. Başvuru sahibine ait Kimlik Kartı, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu kurumları personel kimlik kartı vb. belgelerinden en az birisi.
 3. Sağlık kuruluşunun verdiği imzalı ve tasdikli      Doğum Raporu
 4. Yurt dışında doğan çocuğun doğumunun Nüfus Müdürlüğe bildirimi halinde bildirimde bulunma yetkilinin Kimlik Kartı
 5. Yabancı doğum belgesinin noterden onaylı Türkçe tercümesi
 6. Çok Dilli Doğum Belgesi
15 Dakika
13
Türkiye İçinde veya Dışında Türk Babadan olan yada Türk Anadan Doğan Çocukların Vatandaşlık Durumunun Tespiti ve Tesciline İlişkin İşlemler
 1. Anne ve Baba veya bunlardan herhangi birisi Türk Vatandaşı ise nüfus kütüklerine kayıtlı olduklarını gösterir belgeler
 2. Anne ve Babadan birisi yabancı ise yabancı olan Anne yada Babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tasdikli Türkçe Tercümesi
 3. İlgilinin bunlara bağlı olarak o Devletin Vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge
 4. Doğum Tutanağı
15 Gün
14
Saklı Nüfus İşlemleri
 1. Saklı Nüfus İlmuhaberi ( Vat-24 )    
 2. Soruşturma Formu ( Vat-25 )
 3. İlgilinin talebi halinde, bir adet Doğum Tutanağı
 4. Yaş Tespit Formu
 5. Anne, Baba, Kardeş ve Tanık İfadeleri
 6. Muhtar ve Aza ifadeleri
 7. İki adet fotoğraf
45 Gün
15
18 Yaşından Büyük Bulunmuş Özürlü Kişilerin Tescil İşlemi
 1. Mahkemece Kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
 2. Sağlık Kurulu Raporu
 3. Doğum Tutanağı
 4. Tahkikat Formu
45 Gün
16
Nüfus Yazımı /
Yazım Dışı Kalanlar
 1. Kimlik Kartı veya Uluslararası Aile Cüzdanları
 2. Nüfus Kayıt Örneği
 3. Askerlik Terhis Belgesi
 4. Yaş, Ad ve Soybağı gibi kişi hallerinin kesinleşmiş Mahkeme kararı
 5. Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları
 6. Türkiye Cumhuriyeti Pasaportları
 7. Çalışılan Kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgeleri
 8. Vatandaşlık durumu açıklanmış veya nüfusa kayıtlı olduları yer gösterilmiş olmak kaydıyla Okul Diploması, Tasdikname veya diğer belgeler
1 Gün
17
Tanıma
 1. Başvuru sahibi babaya ait Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Uluslararası Aile Cüzdanı, Kamu Kurumları Kimlik belgelerinden birisi
 2. Doğum raporu (var ise)
 3. Annenin kimlik bilgileri (çocuk nüfus aile kütüklerine kayıtlı ise çocuğun da kimlik bilgileri)
 4. Yabancı kadından doğan çocuğun tanınmasında; kadının çocuğun doğduğu tarihteki medeni halini gösterir, yabancı resmi makamlarca verilmiş, usulüne uygun olarak tasdik edilmiş belgenin aslı gerekmektedir.
20 Dakika
18
Evlenme
 1. Evlendirme Memurlukları tarafından düzenlenen 2 Adet Onaylı ve İmzalı Evlenme Bildirimi Formu
10 Dakika
19
Evlendirme
 1. Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 2. Erkek ve Kadının Vesikalık fotoğrafı. ( 6’şar Adet )
 3. Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/sağlık kurulu raporu ile
 4. Belediye Evlendirme Memurluğuna başvurulur
2 Gün
20
Dış Ülkelerde Yapılan Ancak
Yurt Dışında Bildirilmeyen Evlenmelerin Tescili
 1. Dilekçe
 2. Tercüme edilmiş ve onaylanmış Evlenme Belgesi
30 Dakika
21
Evlenerek Giden ve Baba Hanesinde Yersel Yazım Nedeniyle Kaydı Olmayan
Kadınların Anne ve Babası veya Kardeşleriyle Aile Bağlarının Kurulması
 1. Dilekçe
 2. Evlenme belgesi gibi Anne-Babayla soybağı olduğunu gösterir belge veya Mahkemeden alınacak Tespit Kararı
2 Saat
22
Ölüm
 1. Sağlık kuruluşları, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Askeri birlikler tarafından düzenlenen iki adet onaylı ve imzalı Ölüm Belgesi
10 Dakika
23
Ölü olduğu halde nüfus kütüklerinde sağ görünenler hakkında araştırma yapılması işlemi
 1. Dilekçe
 2. Varsa Ölüme ilişkin resmi bir belge
Bir gün içinde işlemi tamamlanıp tahkikat için Kolluk Kuvvetlerine gönderilir
24
Ölen Kardeşin Nüfus Kaydının Kullanıldığı İddiası
 1. Sağlık Kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen Doğum veya Ölüme ilişkin belge
 2. Defin izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekleri
 3. Diğer Resmi Dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri
 4. İlköğretim ve varsa diğer Okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler
1 Ay İçerisinde İşlemler Tamamlanır ve Vatandaşlık Kararı Alınmak Üzere Dosya Bakanlığı Gönderilir.
25
Mahkeme Kararları Tescili
 1. Boşanma, Evlat Edinme, Kayıt Düzeltmesi (yaş, ad ve soyad düzeltmesi vb.), Soybağı Düzeltilmesi, Gaiplik gibi kesinleşmiş iki adet mahkeme kararları mahkemenin yazı işleri müdürlüğünce en geç 10 gün içinde kurye,posta veya zimmet ile bağlı oldukları ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilir.
7 Dakika
26
İdarece Kayıt Düzeltme
 1. Yazılı başvuru ve kişinin kimliğini kanıtlayan belge
 2. Kişinin talebini kanıtlayacak dayanak belgesi ( var ise )
7 Dakika
27
Nüfus Kütüklerinde Yanlış
Olduğu İddia Edilen
Bilgilerin Araştırılması İşlemi
 1. Dilekçe
 2. Varsa iddiayı kanıtlayan resmi bir belge
4 Saat
28
Usulüne Göre Tesis Edilmemiş Kayıtlar ile Aile Kütüğüne Yanlışlıkla Düşülen Açıklamaların Silinmesi
 1. Dilekçe
 
2 Saat
29
Mükerrer Kayıtların Birbirine göre Tamamlanması ve Silinmesi
 1. Dilekçe ile İdarece
 2. Mahkeme Kararı ile
2 Saat
30
Dış Temsilciliklerce Düzenlenen Form ve Tutanaklardakı Maddi Hataların Dayanak Belgesine göre Düzeltilmesi
 1. Dilekçe
1 Saat
31
Eski Kütüklerdeki Nüfus Kayıtlarının Aile Kütüklerine Alınması İşlemi
 1. Dilekçe
 2. Arşiv Daire Başkanlığından gönderilecek dayanak belgeleri
30 Gün
32
Göçmen Olarak veya Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığını Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi
 1. Dilekçe
 2. Aynı aileden olduğunu kanıtlayan belge
 3. Aynı aileden olduğu belgenlenmez ise mahkemeden alınacak tespit kararı
4 Saat
33
Çok Dilli Belgeler
( Formül A – B – C )
 1. Başvuru sahibine ait Kimlik Kartı, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu kurumları kimlik kartı vb. belgelerden en az birisi
 2. Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ile vekilin kimliği. Vekillik Belgesinin fotokopisi dosyasına takılır.
 3. Evlenme Ehliyet Belgesi talep eden kişinin evleneceği yabancı uyruklu kişiye ait kimlik bilgileri
15 Dakika
34
İsim Denklik Belgesi
 1. Yazılı Başvuru (Dilekçe)
 2. Mernis Sisteminde önceki ad ve soyadı bilgisi var ise belge düzenlenir.
 3. Mernis Sisteminde önceki ad ve soyadı bilgisi yok ise Pasaportunun veya Yabancı Ülkeye ait Kimlik Belgesinin Noter Tasdikli Tercümesi istenir. Mernis Sisteminde tamamlanır ve belge düzenlenir.
 4. Önceki ad ve soyad bilgisinde hata olduğu tespit edilirse belgeler Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.
1 Saat
35
Çok Vatandaşlığı
Ait Başvuru İşlemleri
 1. Form Dilekçe ( VAT-12)
 2. Kimlik Kartı veya Nüfus Kayıt Örneği
 3. Yabancı Devlet Vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış belgenin Noter tasdikli Türkçe Tercümesi
 4. Yabancı Devlet Vatandaşlığını kazanma sırasında yabancı Ad ve Soyad alınmış ise bu durumu usulüne göre onaylanmış belgenin Noter tasdikli Türkçe Tercümesi
 
2 Gün
36
Çok Vatandaşlık
Açıklamasının İptali İşlemleri
 1. Form Dilekçe ( VAT-13 )
 2. Kimlik Kartı veya Nüfus Kayıt Örneği
 3. Yabancı Devlet Vatandaşlığını hangi tarihte kaybettiğini gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış belgenin Noter tasdikli Türkçe Tercümesi
2 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmemesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri                                                                                  İkinci Müracaat Yeri
 
İsim                   : Hüdai ALICI                                                                          İsim                  : Armağan ÖNAL
Unvan               : Nüfus Müdürü                                                                       Unvan              : Kaymakam
Adres                : İlçe Nüfus Müdürlüğü                                                            Adres               : Çivril Kaymakamlığı
Tel                     : 0 ( 258 ) 713 11 83                                                                Tel                    : 0 ( 258 ) 713 10 01
Faks                  : 0 ( 258 ) 713 11 83                                                                Faks                 : 0 ( 258 ) 713 11 19
E - Posta           : civril20@nvi.gov.tr                                                                 E - Posta          : civril@civril.gov.tr