ÇİVRİL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Özel Yurtlara  Personel Atama İsteği

1-TC Kimlik No
2- Diploma Fotokopisi
3- Sağlık Raporu
4- Adli Sicil Kaydı
5- İş Sözleşmesi
6- Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Sigorta Belgesi

5 GÜN

2

Özel Yurtlara Yönetici Ataması İsteği

1-TC Kimlik No
2- En Az İki Yıllık Yüksek Okul Mezunu Olduğuna Dair Belge
3- Sağlık Raporu
4- Adli Sicil Kaydı  Belgesi
5- İş Sözleşmesi
6- Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Sigorta Belgesi

5 GÜN

3

Özel Yurt Kurucu Değişikliği

1-Kurucu değişiklğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurucu temsilcisi değişikliğine ait Yönetim Kurulu Kararı
3-Adli sicil belgesi
4-İkametgah
5-İki adet renkli vesikalık fotoğraf
6-Diploma/ geçici mezuniyet belgesi

10 GÜN

4

Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okullarında Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe
2- Uygulamalı eğitim değerlendime Belgesi
3- Devam-devamsızlık belgesi
4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları
5- Çalışma izin oluru

5 GÜN

5

Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okullarda Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi
2- Kurum müdürlüğünün yazısı
3- Askerlik durum belgesi
4-Nufüs cüzdanı Örneği
5- İkametgah belgesi
6- Diploma
7- Çalışma izin belgesi onayı

30 GÜN

6

Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulllarında Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Adaylığının kalktığını gösterir belge
7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını  gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri

5 GÜN

7

Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okullarında Aday Öğretmenlerin/ Aday Usta Öğreticilerin Atama Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli sicil kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Kaymakamlık geiçici işe başlama oluru

5 GÜN

8

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Aday Öğretmenlerin/ Aday Usta Öğreticilerin Atama Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli sicil kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Kaymakamlık geiçici işe başlama oluru

5 GÜN

9

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerde Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe
2- Uygulamalı eğitim değerlendime belgesi
3- Devam-devamsızlık belgesi
4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları
5- Çalışma izin oluru

5 GÜN

10

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi
2- Kurum müdürlüğünün yazısı
3- Askerlik durum belgesi
4-Nufüs cüzdanı Örneği
5- İkametgah belgesi
6- Diploma
7- Çalışma izin belgesi onayı

60 GÜN

11

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Adaylığının kalktığını gösterir belge
7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını  gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri

5 GÜN

12

Özel Dersanelerde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli Sicil Kaydı veya yazılı beyan
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Adaylığının kalktığını gösterir belge
7- Yönetmelikte belirtilen süre kadar  öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını  gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
8- Kaymakamlık geçici göreve başlama oluru

5 GÜN

13

Özel Dershanelerde Aday Öğretmenlerin/ Aday uzman öğretici /Aday Usta Öğreticilerin Atama Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli sicil kaydı veya yazılı beyan
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Kaymakamlık geçici göreve başlama oluru

5 GÜN

14

Özel Dershanelerde Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Kurum Müdürlüğünün yazısı             
2- Devam-devamsızlık belgesi
3- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları
4- Çalışma izin oluru
5- Uygulamalı eğitim değerlendime Belgesi (onaylı)

5 GÜN

15

Özel Dershanelerde Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi
2- Kurum müdürlüğünün yazısı
3- Askerlik durum belgesi
4-Nufüs cüzdanı Örneği
5- İkametgah belgesi
6- Diploma/geçici mezuniyet belgesi
7- Çalışma izin belgesi onayı

60 GÜN

16

Özel  Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Eğitim Personeli Ataması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli sicil kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Kaymakamlık geiçici işe başlama oluru

5 GÜN

17

Özel  Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinde Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Adaylığının kalktığını gösterir belge
7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını  gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri

5 GÜN

18

Özel  Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerde Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe
2- Uygulamalı eğitim değerlendime Belgesi
3- Devam-devamsızlık belgesi
4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları
5- Çalışma izin oluru

5 GÜN

19

Özel  Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerde Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi
2- Kurum müdürlüğünün yazısı
3- Askerlik durum belgesi
4-Nufüs cüzdanı Örneği
5- İkametgah belgesi
6- Diploma
7- Çalışma izin belgesi onayı

60 GÜN

20

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu  Eğitim Personeli Ataması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli sicil kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Kaymakamlık geiçici işe başlama oluru

5 GÜN

21

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Adaylığının kalktığını gösterir belge
7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını  gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri

5 GÜN

22

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarda Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe
2- Uygulamalı eğitim değerlendime Belgesi
3- Devam-devamsızlık belgesi
4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları
5- Çalışma izin oluru

5 GÜN

23

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi
2- Kurum müdürlüğünün yazısı
3- Askerlik durum belgesi
4-Nufüs cüzdanı Örneği
5- İkametgah belgesi
6- Diploma
7- Çalışma izin belgesi onayı

60 GÜN

24

Özel Çeşitli Kurslara Eğitim Personeli Ataması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli sicil kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Kaymakamlık geiçici işe başlama oluru

5 GÜN

25

Özel Çeşitli Kurslarında Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması

1- TC Kimlik No
2- İş Sözleşmesi
3- Adli Sicil Kaydı veya beyanı
4- Sağlık raporu
5- Diploma
6- Adaylığının kalktığını gösterir belge
7- İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını  gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri

5 GÜN

26

Özel Çeşitli Kurslarda Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin Adaylığının Kaldırılması

1- Dilekçe
2- Uygulamalı eğitim değerlendime Belgesi
3- Devam-devamsızlık belgesi
4- Temel ve hazırlayıcı eğitim sınav sonuç tutanakları
5- Çalışma izin oluru

5 GÜN

27

Özel Çeşitli Kurslarda Aday Personelin Adaylık Süresi İçinde Askerliğinin Tecil Edilmesini İsteme

1- Aday personelin dilekçesi
2- Kurum müdürlüğünün yazısı
3- Askerlik durum belgesi
4-Nufüs cüzdanı Örneği
5- İkametgah belgesi
6- Diploma
7- Çalışma izin belgesi onayı

60 GÜN

28

Personel Alımı
Kadrolu Atama/Sözleşmeli öğretmen görevlendirme
başvuru işlemleri

1.Elektronik Başvuru formu
2.Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri
elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),

 

1 GÜN

29

Personel Alımı
İlk Atama başvuru işlemleri

1- Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği,
2- Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Diploma Denklik Belgesi ,

 

15 GÜN

30

Personel Alımı
Açıktan Atama başvuru işlemleri

1- Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği,
2- Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Diploma Denklik Belgesi,

 

15 GÜN

31

Personel Alımı
Milli sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması başvuru işlemleri

1.Elektronik Başvuru formu
2.Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri
elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),

 

15 GÜN

32

İşe Giriş Belgeleri
Kadrolu atama /Sözleşmeli öğretmen İşe Başlatılma İş ve İşlemleri

1.Elektronik Başvuru formu
2.Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri
elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),

 

1 GÜN

33

İşe Giriş Belgeleri
İlk Atama İşe Başlatılma İş ve İşlemleri

1.Elektronik Başvuru formu
2.Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri
elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),

 

1 GÜN

34

İşe Giriş Belgeleri
Açıktan / Kurumlararası İlk Atama İşe Başlatılma İş ve İşlemleri

1.Elektronik Başvuru formu
2.Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri
elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),

 

1 GÜN

35

İşe Giriş Belgeleri
Açıktan/ Kurumlararası Yeniden Atananların İşe Başlatılma İş ve İşlemleri

1.Elektronik Başvuru formu
2.Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri
elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),

 

1 GÜN

36

İşe Giriş Belgeleri
Milli sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğe Başlatılma İş v e İşlemleri

1.Elektronik Başvuru formu
2.Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri
elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),

 

1 GÜN

37

Okul Ve Kurum Yapımı  İçin Arsa Temini

Dilekçe

-

38

Özel Okul Yatırımcılarına Verilen Teşvik Talebi Başvuru

1-Dilekçe,
2-Yatırım bilgi formu,
3-Ticaret sicil gazetesi örneği,
4-Kurucu temsilcisinin nüfus cüzdan sureti ve imza sürküsü,
5-Çevre ve Orman Bakanlığı raporu (ÇED),
6-Valilik görüş yazısı.

5 GÜN

39

Engellilerin Eğitim Giderlerinin Karşılanması

1- Özürlü birey modülünden alınmış kuruma ait liste çıktısı
2- Özürlü birey adına düzenlenmiş fatura

3 GÜN

40

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu için Trafik ve  Çevre Öğretmenliği  Belgesi Verilmesi

1- TC Kimlik No
2-  100 TL' lik Başvuru Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
3 - Diploma Fotokopisi
4- Sürücü Belgesi Fotokopisi

30 GÜN

41

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu için  Direksiyon Öğretici Belgesi Verilmesi

1- TC Kimlik No
2- 100 TL' lik Başvuru Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
3 - Diploma Fotokopisi
4- Sürücü Belgesi Fotokopisi

30 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri : İlçe Kaymakamlığı

 

İsim : Mehmet ÖZCAN

İsim: Armağan ÖNAL

 

Unvan: İlçe Millî Eğitim Müdürü

Unvan: Kaymakam

 

Adres: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Aşağı Mah. 20600-ÇİVRİL DENİZLİ

Adres: Çivril Kaymakamlığı Aşağı Mah. 20600-ÇİVRİL  DENİZLİ

 

Tel     : 7131260       

Tel     : 7131001

 

Faks  : 7131796

Faks  : 7131119

 

e-Posta: 141235@meb.k12.tr

e-Posta : kaymakamlik@civril.gov.tr