SIRA NO.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ)

1

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu

3- Çiftçilik Belgesi

4- Nüfus Kayıt Örneği

5- Tapu Belgeleri

2

Yem Bitkileri Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi,

15 DAKİKA

1- Taahhütname

3

Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu

3- Arazi Bilgileri ürün formu

4

Toprak Tahlili Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu

3- Arazi Bilgileri ürün formu

4- Toprak Analiz Formu

5

Sertifikalı Tohumluk-Fidan Kullanım Desteği Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2- Talep Formu

3- Tohum-Fidan satış faturası

4- Tohum- Fidan Sertifikasının Fotokopisi

5- ÇKS Belgesi

6

Prim Uygulamaları Başvurusu (D.Mısır, Kanola vb.)

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2-  Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

3-  Satış Müstahsil Fotokopisi

4-  Pirim Kayıt Formu

7

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine Ekipman Desteği Başvurusu

1- Çiftçi tarafından Hibe Başvuru Dilekçesi.

2 SAAT
(Başvurular
İl Tarım Müdürlüğüne Yapılacaktır)

2- Hibe Başvuru Formu

3- İlgili Makine Ekipmana ait Bilgi Formu

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- ÇKS Belgesi (arazi bilgilerinin mülkiyet durumunu gösteren sayfası)

6- Teknik Şartname (2 adet)

7- Başvuru sahibine ait Vadesi geçmiş SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge

8- Piyasa fiyat araştırması beyanı

9- Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

10- Traktör ruhsatının fotokopisi (Traktör ile çalışacak makine ekipmanlar için)
(Traktörlerde kiralama kabul edilmeyecektir.)

11- Yatırımcının başvuru yaptığı makine bilgi formunda hayvan varlığı isteniyorsa hayvan kayıtları ile ilgili belge

Not: Evraklar Plastik dosya içerisinde bir nüsha olarak elden (çiftçi tarafından) teslim edilecektir.

8

Çiğ Süt Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

10 DAKİKA

2- Sütün satıldığına dair fatura veya müstahsil makbuzu

3- Sağılan ineklerin Türk-Vet kayıt belgesi

9

Anaç Sığır Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2- En az 5 kültür ırkı veya kültür ırkı melezi anaç sığıra sahip olduğuna dair Türk-Vet ve e-ıslah veri tabanı kayıt belgesi.

3- Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği üyelik belgesi.

10

Buzağı Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2- Yıl içerisinde suni tohumlamadan doğan buzağıya takılan küpe belgesi

3- Suni tohumlamadan doğan dişi buzağılara 3–6 aylık iken Brusella S–19 aşısı yapıldığına dair aşı belgesi

11

Manda Desteği

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2- Türk-Vet Kayıt Belgesi

12

Damızlık Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2- En az 15 aylık 25 baş anaç koyun-keçiye sahip olmak.

3- Damızlık koyun-keçi Birliğine üyelik belgesi

4- Damızlık koyun-keçi kayıt sistemi belgesi

13

Hayvan hastalıkları ile Mücadele Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

2- Dişi hayvanlara 3–6 aylık iken Brusella S–19 Genç aşısı yapıldığına dair aşı belgesi.

3- Şap ası yapıldığına dair aşı makbuzu

14

Programlı aşı Uygulama Desteklemesi Başvurusu

1- 2 ay ve üzeri sığır, manda, koyun, keçilere Şap ve Bruselloz  hastalığına karşı aşılama yapan Özel Kliniğe sahip Veteriner Hekim olduğuna dair belge

15 DAKİKA

2- Aşılama ve Küpeleme makbuzunu ibraz etmek.

15

Hayvan Sağlık Raporu

1- Menşei Şahadetnamesi

2 SAAT

16

Pasaport

1- T.C Kimlik No İbrazı

15 DAKİKA

17

İşletme Tescil Belgesi

1- Başvuru Dilekçesi

15 DAKİKA

18

Arı Yetiştiriciliği Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

1 GÜN

2- Arıcılık birliğine üyelik belgesi

3- Kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat olunacaksa; Arı konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan sevklerine mahsus Veteriner Sağlık Raporu.

19

Arı Konaklama Belgesi

1- Başvuru Dilekçesi

1 GÜN

20

Amatör Balıkçılık Belgesi

1- Başvuru Dilekçesi

10 DAKİKA

2- 1 Adet Vesikalık Resim

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

21

Tarımsal Sulama Ruhsatı

1- Dilekçe

1 GÜN

2- Tapu Fotokopisi

3- Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

22

Hisseli Satış Raporu

1- Dilekçe

1 GÜN

2- Tapu Fotokopisi

3- Döner Sermaye Makbuzu

23

Fidan Nakil Belgesi

1- Başvuru Dilekçesi

1 GÜN

24

Tarımsal ilaç Reçetesi Yazımı Başvurusu

1- Sözlü Başvuru

15 DAKİKA

2- Hastalık veya zararlı örneği

25

Üretici Kayıt Defteri Onaylanması

1- Üretici kayıt defteri

15 DAKİKA

26

Toprak – Yaprak Analizi

1- Toprak Numunesi

15 DAKİKA
ANALİZ SONUCU
10-15 GÜN

2- Numune Kabul Formu

3- Döner Semaye Makbuzu

27

Arazi Gelir Tespit Raporu (Yeşilkart, 2022, Sydv vb.)

1- Nüfus kayıtları

15 DAKİKA

1- Tapu ve Belediye arazi kayıtları

28

Hayvan Varlığı Tespiti (Yeşilkart, 2022, Sydv vb.)

1- Nüfus kayıtları

15 DAKİKA

2- Veteriner Sağlık Raporu

29

Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi

1- T.C Kimlik No İbrazı

10 DAKİKA

30

Alo 174 Gıda Hattı Başvurusu

1- Başvuru

30 GÜN

31

3071 S.K. Gereği Dilekçe Hakkının Kullanılması

1- Dilekçe

15 GÜN

32

BİMER Başvurusu

1- Elektronik Başvuru

30 GÜN

33

Bilgi Edinme Başvurusu

1- Bilgi Edinme Formu Dilekçesi

15 GÜN

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlk Müracaat Yeri

Çivril Gıda Tarım ve Hay. Müd.

İkinci Müracaat Yeri

Çivril Kaymakamlığı

Adı Soyadı

Ahmet KOCAKAPLAN

Adı Soyadı

Armağan ÖNAL

Ünvanı

İlçe Gıda Tarım ve Hay. Müdürü

Ünvanı

Çivril Kaymakamı

Telefon

258.7131036

Telefon

258.7131001

Faks

258.7132517

Faks

258.7131119

e-posta

civriltarim@hotmail.com

e-posta

kaymakamlik@civril.gov.tr

Web Sitesi

www.civriltarim.gov.tr

Web Sitesi

www.civril.gov.tr