GÜMÜŞSU BELDEMİZDE EKÜY PROJESİ UYGULANDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Entegre ve Ürün Kontrolü Üürün Yönetimi (EKÜY) projesi Gümüşsu Beldemizde uygulandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Gümüşsu Beldemizde taraladan sofraya güvenilir gıda arzının sağlanması, meyve ve sebze ihracatı ve iç tüketimde kalıntı sorunu yaşanmaması için Entegre ve Üürün Kontrolü Üürün Yönetimi projesi (EKÜY) kapsamında Gümüşsu Beldemizde 2012 yılında 20 üretici ve 125 dekar alanda, 2013 yıında 20 üretici ve 142 dekar alanda uygulama yapıldı ve sezon sonunda alınan numunelerde hiç bir sorun yaşanmadığı gözlenmiştir.

Uuygulamaya katılan çitftçilere sretifakalrı İlçe Kaymakamı Orhan BURHAN tarafından verildi.