Denizi İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Tedbirler başlıklı 11. maddesinin (e) bendi kapsamında, İlimiz genelinde Olağanüstü Hal süresince terör örgütlerine yönelik yürütülmekte olan adli tahkikatlar, OHAL uygulamaları ve yayımlanan Kanun Hükmündeki Kararnameler ile ilgili olarak her türlü bildiri, ilan, afiş, pankart, broşür vb. materyallerin basımı, dağıtımı ve asılması ile yine aynı kanunun 11. maddesinin (m) bendi kapsamında, İlimiz genelinde Olağanüstü Hal süresince provoke edilebilecek eylem ve faaliyetlerin önlenebilmesi amacıyla açık alanlarda imza kampanyası, stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri Valilik Makamının 24/10/2016 tarih ve 1277 sayılı Olur'u ile izne bağlanmıştır.