2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Tedbirler başlıklı 11. maddesinin (m) bendinde "Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak" hükmü gereğince, İlimiz genelinde olağanüstü hal süresince, provoke edilebilecek eylem ve faaliyetlerin önlenebilmesi amacı ile açık alanlarda stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemleri ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmesi ilgi yazı ekinde alınan Valilik Makamının 22.08.2016 tarihli olurları ile izne bağlanmıştır.