Denizli Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunun "İzne Bağlama Kararı" Konulu Duyurusu
 
Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacı ile İl sınırları içerisinde, Devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç " açık alanlarda yapılacak olan her türlü  toplantı ve gösteri yürüyüşü, oyun, temsil, gösteri, basın açıklaması, imza kampanyası, stant açma (seçime katılan siyasi partiler hariç), çadır kurma, oturma eylemi vb. etkinlikler" 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesi kapsamında 06/04/2017 Perşembe gününden 16/04/2017 Pazar gününe kadar 10 (on) gün süre ile izne bağlanmıştır.