HİZMETİN ADI

 İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araçlar;

(1) Saat

1. Araç trafik belgesi,

2. Araç muayene raporu, (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)

3. Sürücü belgesi,  

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi

Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar;

1. Araç tescil belgesi (yeni çıkarılmış),

2. Araç trafik belgesi,

3. Sürücü belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;

1. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Sürücü belgesi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28, 30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1. Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi,

2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3. Araç tescil belgesi,

4. Araç trafik belgesi,

5. Sürücü belgesi.

Araç, araç sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

 

İkinci Müracaat Yeri

 

İsim                    : Unvan               :

Adres                 :

Tel                     :

Faks                  :

E-Posta             :

Ahmet Kemal BALCI

İlçe Jan.Komutanı

İlçe Jan.Komutanlığı

02587137900
02587137900

İsim                        : Unvan                   :

Adres                     :

Tel                         :

Faks                      :

E-Posta                 :        

Armağan ÖNAL

Kaymakam

Çivril Kaymakamlığı

02587131001

02587131119

kaymakamlik@civril.gov.tr