2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunun Tedbirleri başlıklı 11'inci maddesinin (e) bendi hükmü gereğince, İlçemiz genelinde olağanüstü hal süresince, terör örğütlerine yönelik yürütülmekte olan adli tahkikatlar ile ilgili olarak her türlü ilan, afiş, pankart, broşür ve benzeri materyallerin basımı, dağıtımı ve asılması izne bağlanmıştır. Tüm ilçe halkına duyurulur....