Kamu Personeli, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları, Üniversite Personeli ve Öğrencilerine AB ülkelerinde eğitim fırsatı...
 
Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yayımlanan 2018-2019 Jean Monnet Burs Programı için Tıklayınız....