Valiliğimiz Olağaüstü Hal Bürosunun 2016/1 sayılı basın duyurusunun 2. maddesinin "Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya nakli yasaklanmaştır." Hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Kamuoyuna duyurulur...