Denizli Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunun 2016/01 sayılı basın duyurusunun 2. Maddesinde "Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya nakli yasaklanmıştır." hükmü; "Av teskeresine sahip olan avcıların İlimiz sınırları içerisinde avlanabilmelerine müsaade edilmiştir." şeklinde değiştirilmiştir.
 
Kamuoyuna duyurulur....